"Траплялося й гірше…”

Якщо виникає нестандартна педагогічна ситуація (клас утік з уроку або зник класний журнал), у педагога часто виникає спокуслива ідея розв’язати проблему за допомогою сили. Спробуймо зупинити диктатора в собі й пошукаймо альтернативних способів. На конкретних прикладах (клас утік з уроку й зник класний журнал) розглянемо можливий алгоритм дій класного керівництва з оптимального розв’язання нестандартних педагогічних ситуацій.

КЛАС УТІК З УРОКУ
Крок 1.
Стабілізація психологічного стану
Крок 2. Педагогічне аналізування
Крок 3. З’ясування справжньої причини
Крок 4. Нормалізація ситуації
Реакція вчителя, від якого втекли
Зустріч учителя-предметника із класним керівником
Наступного дня

ЗНИК ЖУРНАЛ


Наведемо кілька маленьких правил своєрідної "техніки безпеки”. Вона грунтується на простих принципах – перевіряй і довіряй.
Перевіряй
Довіряй


(Використано матеріали навчального видання з серії "Золота педагогічна скарбниця” – О.М.Ворожейкіна. 100 цікавих ідей для проведення уроку. -Х.: Вид. група "Основа”, 2011.)