ПРАВИЛА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ УСПІШНІСТЬ УРОКУ

Загальні

▪ Визначити місце уроку в темі, а теми – у річному курсі, з’ясувати загальне завдання уроку.
▪ Дібрати три види книг, що стосуються теми уроку: наукові, науково-популярні та методичні. Ознайомитися з їх змістом.
▪ Переглянути навчальну програму, перечитати пояснювальну записку, з’ясувати, що вимагається від учителя згідно з програмою до цього уроку.
▪ Відновити в пам’яті матеріал підручника, дібрати опорні знання, уміння й навички.
▪ Конкретизувати завдання уроку, визначити провідне завдання, сформулювати й зафіксувати його в плані.
▪ З’ясувати головну ідею уроку. Визначити, що повинен зрозуміти, запам’ятати учень на уроці, знати й уміти після уроку.
▪ Позначити, який саме навчальний матеріал повідомити учням, у якому обсязі, якими порціями, які навести цікаві факти, що підтверджують провідну ідею.
▪ Дібрати зміст уроку відповідно до його завдання, обміркувати методи ведення уроку, обрати найефективніші способи вивчення нового матеріалу, а також формування нових знань, умінь і навичок.
▪ Записати хід уроку, що передбачається в плані уроку, та представити його собі як цілісне явище, як процес, що сприяє здійсненню задуманого уроку.

Поодинокі

▪ Бути зібраним, чітко та зрозуміло ставити завдання перед учнями, послідовно вести їх до наміченої мети.
▪ Бути доброзичливим, не ображати учнів, не обурюватися їх незнанням або нерозумінням. Пам’ятати, що якщо більшість учнів чогось не знають, не розуміють, то помилку потрібно шукати в способах організації їх діяльності.
▪ Не перебивати учня, дати йому договорити. Нечітка відповідь може бути наслідком незрозуміло поставленого запитання.
▪ Завдання й інструктаж до них повинні даватися чітко, стисло, з обов’язковим з’ясуванням, наскільки зрозумілі учням вимоги.
▪ Пильно стежити за відгуками учнів на розповідь, завдання, вимогу. Зниження уваги – сигнали про необхідність змінити темп, повторити викладене або використати на уроці додатковий матеріал.
▪ Пам’ятати, що показником уваги можуть бути активне слухання,зосередженість на завданні.
▪ Заощаджувати час, вчасно починати урок, завершувати його, коли лунає дзвінок, не допускати довгих сентенцій, "пророблень” окремих учнів.
▪ Обов’язково реалізувати висунені до учнів вимоги. Жодна вимога на уроці не повинна лишитися лише задекларованою.
▪ Темп уроку підтримувати інтенсивним, але посильним для більшості школярів.
▪ Стимулювати запитання учнів, підтримувати ініціативу, схвалювати їх поінформованість.