Педагогічні технології

Педагогічна технологія – один із спеціальних напрямків педагогічної науки (прикладна педагогіка), покликаний забезпечити досягнення певних завдань, підвищувати ефективність навчально-виховного рівня, гарантувати його високий рівень. Отже, організація різних видів педагогічної діяльності передбачає використання варіативних технологій на рівні творчості та майстерності. У сучасній дидактиці представлені найрізноманітніші технології, бо кожен автор і виконавець приносять в педагогічний процес щось своє індивідуальне.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Технологія традиційного навчання
Технологія проблемного навчання
Ігрові технології навчання
Технологія особистісно орієнтованого навчання
Технологія розвивального навчання
Технологія колективного способу навчання
Технологія розвитку критичного мислення
Технологія програмного навчання
Технологія інтерактивного навчання
Проектна технологія
Технологія модульного навчання
Технологія колективного творчого виховання

(Використано матеріали навчального видання з серії "Золота педагогічна скарбниця” – Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор-укладач Н.П.Наволокова. -Х.: Вид. група "Основа”, 2011.)