ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНЯ


▪ Обсяг домашніх навчальних завдань не повинен перевищувати 1/4 того, що виконано на уроці.
▪ Доцільно систематично озброювати учнів раціональними методами і прийомами домашньої роботи.
▪ У розмові з батьками чітко визначайте їх роль у наданні допомоги дітям під час підготовки ними домашніх завдань (не виконувати за них жодного завдання, забезпечувати належні санітарно-гігієнічні умови для навчальної роботи вдома, привчати дітей дотримуватися режиму дня, заохочувати їх працю, рекомендувати раціональні методи й прийоми виконання навчальних завдань).
▪ Домашні завдання мають бути чітко сплановані педагогом. Наприкінці уроку вчитель звертається до школярів із проханням розгорнути щоденники, подає в скороченому вигляді домашнє завдання на дошці, стежить, щоб усі зробили необхідні записи. Можна запропонувати учням (особливо в молодших і середніх класах) взаємоперевірку таких записів.
▪ Після цього варто присвятити кілька хвилин ознайомленню учнів із особливостями виконання домашньої роботи (розв’язати у класі аналогічну задачу, вправу – як своєрідний інструктаж до навчальної праці вдома).
▪ Якщо можна, то слід забезпечувати диференційований підхід до визначення змісту й обсягу домашніх завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх запитів та інтересів.
▪ Використовувати завдання творчого характеру, приваблювали б учнів своєю новизною та цікавістю.
▪ Не варто давати домашні завдання на післявихідні та післясвяткові дні.