ОПТИМІЗАЦІЯ СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ


▪ Поява в класі – бадьора, впевнена, енергійна.
▪ Загальне почуття в початковий період спілкування – бадьоре, упевнене.
▪ Наявність комунікативного настрою: яскраво виражена готовність до спілкування.
▪ Енергійний прояв комунікативної ініціативи, емоційна налаштованість на діяльність, прагнення передати цей стан класу.
▪ Створення на уроці необхідного емоційного налаштування.
▪ Органічне управління власним самопочуттям під час уроку й спілкування з дітьми (рівний емоційний стан, здатність до управління самопочуттям, незважаючи на складні обставини, зміни настрою).
▪ Продуктивність спілкування.
▪ Управління спілкуванням: оперативність, гнучкість, відчуття власного стилю спілкування, уміння організовувати єдність спілкування й методу впливів.
▪ Мовлення (яскраве, образне, емоційно насичене, висококультурне).
▪ Міміка (енергійна, яскрава, педагогічно доцільна).
▪ Пантоміміка (виразна, адекватна до жестикуляції, пластична образність, емоційна насиченість жестів).