АЛГОРИТМ ДІЙ УЧИТЕЛЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО УРОКУ


Урахування особливостей учнів класу:

▪ успішність (сильний, слабкий, неоднорідний, пасивний);
▪ ставлення учнів до предмета;
▪ темп роботи;
▪ сформованість навчальних умінь;
▪ загальна підготовленість учнів;
▪ ставлення до різних видів навчальної діяльності;
▪ ставлення до різних форм навчальної роботи, у тому числі нестандартних;
▪ загальна дисципліна учнів.

Урахування власних індивідуальних особливостей учителя:
▪ тип нервової системи;
▪ комунікативність;
▪ емоційність під час організації навчальної діяльності учнів;
▪ управління сприйняттям нового навчального матеріалу учнями;
▪ уміння подолати поганий настрій, погане самопочуття;
▪ упевненість у своїх знаннях, уміннях;
▪ наявність умінь імпровізації;
▪ уміння використовувати різні засоби навчання, у тому числі технічні й електронні.