Історія школи на Хотинській

Як було...

Випускники-К. Гурський

Випускники-  Я.Яновський

Випускники—- Лянце В.Е.

Колекція фотографій

Синій птах професора Лянце

Владислав Елійович Лянце народився 19 листопада 1920 року у Варшаві. Майже все його життя було пов’язане зі Львовом. Середню освіту він здобував спочатку 6 років у  ІХ гімназії імені Яна Кохановського на вулиці Хотинській  (тепер середня школа № 59), а потім – 2 роки у природничо-математичному ліцеї при гімназії № 12 по вул. Шептицьких (тепер ДЮСШ № 2).
        У січні 1940 р. В.Е.Лянце був зарахований на перший курс фізико-математичного факультету Львівського університету. Разом з ним навчався Й.В. Вішек, його товариш ще з гімназійних часів на Хотинській, який згодом також став відомим  математиком. Протягом навчання вони брали участь у роботі семінарів всесвітньо відомого математика Стефана Банаха.
     Воєнні лихоліття відірвали Владислава Елійовича від студентської лави. На початку війни він був мобілізований у будівельний батальйон, згодом працював на будівництві та в нафтовій промисловості в Башкирії, учителював.
     У 1945-1948 рр. В.Е.Лянце – знову студент Львівського університету. Саме в цей період з'являється його перша друкована праця.
     З 1948 року В.Е.Лянце працює у Львівському політехнічному інституті, водночас навчаючись в аспірантурі Інституту математики АН УРСР.  У 1951 році він захистив кандидатську дисертацію “Про коректність постановки деяких крайових задач математичної фізики ”.
     У 1964 році в Московському університеті В.Е.Лянце успішно захищає докторську дисертацію “Деякі питання спектральної теорії несамоспряжених операторів в гільбертовому просторі”. Цього ж року він повертається на механіко-математичний факультет Львівського університету, де працює на посаді доцента, а згодом (1965-1971) – професора кафедри геометрії (вчене звання професора було надане йому в 1967 р.).
     З 1971 року вчений очолював кафедру математичного аналізу, яка в 1973 р. була об’єднана з кафедрою теорії функцій та теорії ймовірностей, і став завідувачем кафедри теорії функцій та функціонального аналізу. У 1980 році уже як відомий вчений, наукові досягнення якого набули широкого визнання у світі, з молодечим запалом почав вивчати, а згодом – викладати науковим працівникам і студентам нову математичну науку – нестандартний аналіз. Не претендуючи на детальну характеристику цієї науки, відзначимо тільки, що в ній, поряд з об’єктами звичайної (“стандартної”) математики, набувають права громадянства й деякі інші (“нестандартні”) об’єкти, наприклад нескінченно малі і нескінченно великі числа. Використовуючи один з основних принципів нестандартного аналізу – принцип перенесення, В.Е. Ленце показав, що будь-який лінійний оператор має повну систему кореневих елементів, але ці елементи є, загалом кажучи, нестандартними. Так було розв’язано задачу, яку в математичному фольклорі називали задачею про пошук синього птаха.  Виявилося, що цей птах літає в нестандартному універсумі.
Декому спочатку здавалося, що нестандартний аналіз для В.Е. Лянце – це передусім потужний апарат, за допомогою якого можна розв’язувати нові задачі спектральної теорії, які ще не вдалося розв’язати класичними методами. Однак, він сам, очевидно, дотримувався іншої думки. У будь-якому випадку, центр його наукових інтересів протягом останніх двадцяти років неухильно зміщувався в бік нестандартного аналізу. Ось найважливіші, за власним переліком ученого, його наукові досягнення у цій галузі
побудова формули типу Стокса для функції дискретних змінних;
теорія інфінітезимальних збурень;
теорія колостандартності  на гіперскінченних множинах;
конверсія гіперфінітного простору з мірою у стандартний простір зі s- адитивною мірою.
     Декілька років тому Владислава Елійовича не стало, однак ім’я доктора фізико-математичних наук,  багаторічного керівника Львівської  школи функціонального аналізу, професора В.Е.Лянце назавжди залишиться на скрижалях історії математики.